Kanada’daki çeşitli eğitim programlarının başvuru koşulları ile ilgili genel bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Lise başvuru koşulları

Kanada’da lise başvuruları ilgili bölgenin okul kuruluna yapılır. Okul kurulu başvuruyu değerlendirirken öğrencinin niteliklerine en uygun okulu seçmeye çalışır. Kanada’da lise eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin, ilgili oldukları eyalete göre İngilizce ya da Fransızca bilgilerinin belli bir seviyenin üstünde olması gerekir. Eğer öğrencinin yabancı dili yeterli değil ise bölge okul kurulu öğrencinin yabancı dilini geliştirmesine imkan tanıyabilir. Bu amaçla okul kurulu öğrenciyi yabancı dil müfredatının daha yoğun olduğu bir liseye gönderir. Öğrenci eğitimine başladıktan sonra aynı bölge içerisinde başka bir okula transferini yaptırabilir.

Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kanada, liselerinde de bu özelliğini korumakta ve uluslararası öğrencilere belli sayıda kontenjan ayırmaktadır. Türk öğrenciler liseye doğrudan Kanada’da başlayabilecekleri gibi diledikleri taktirde ara sınıflarda da transfer olabilirler. Örneğin 10. sınıfı Türkiye’de tamamlamış bir öğrenci 11. sınıfa Kanada’da başlayabilir.

Üniversite (Lisans) başvuru koşulları

Kanada’da üniversiteler genellikle Eylül ile Mayıs ayları arasında eğitim verirler. Bazı üniversitelerin öğretim yılları 2 dönemden bazılarınınki ise 3 dönemden oluşur. Öğrenciler tercihlerine göre yazın da ders alabilirler. Örneğin, Kanada’da üniversite okuyan bir öğrenci bir yıl içerisinde seçeceği ders sayısına göre 4 yıllık bir bölümü 2.5 yıl gibi bir sürede bitirebilir.

Kanada’daki üniversitelerde Eylül dönemi için son başvuru tarihleri Ocak ile Nisan ayları arasında değişir. Ocak kabulleri için ise başvuru kapanış tarihleri bir önceki yılın Eylül ayı civarındadır. Ancak okulların başvuru koşulları değişiklik gösterdiği için başvuruda bulunulmak istenilen okulun kabul koşullarının iyi araştırılması gerekmektedir.

Kanada üniversite başvuruları eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Örneğin Kanada’nın doğusunda Ontario eyaletinde bulunan çoğu üniversiteler için başvuruların direkt olarak üniversiteye değil de tüm üniversiteler adına işlemleri yürüten Ontario Başvuru Takip Merkezine (Ontario Universities’ Application Centre – OUAC) yapılması gerekmektedir. Diğer yandan başvuruları doğrudan kabul eden üniversiteler de bulunmaktadır. Kanada’daki diğer eyaletlerde ise ilgili yüksek öğrenim kurumunun kabul koşullarına uygun olarak tüm evraklar hazırlanıp direkt olarak bu kuruma gönderilir.

Genel Başvuru Evrakları

Kanada’da üniversite programlarına katılmak isteyen öğrencilerin tamamlaması gereken belgeler okuldan okula değişiklik gösterir. Ama genel olarak istenilen belgeler arasında şunlar bulunmaktadır:

Not dökümü: Bu belge okul müdürü ya da öğrencinin danışmanı tarafından İngilizce olarak hazırlanır. Okulun bu belgeyi İngilizce olarak hazırlayamadığı durumlarda ise resmi tercümesi yapılır. Not dökümünün öğrencinin notlarının yanı sıra genel olarak öğrencinin ders harici başarı ve örnek davranışlarını da içermesi istenir. Böylece ilgili yüksek öğrenim kurumunun kabul heyeti öğrencinin gelecekteki performansı hakkında tahmini bir izlenimde bulunabilirler.

Genel olarak not sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği için Kanadam.com eğitim danışmanları öğrencinin başarı seviyesinin net bir şekilde olarak Kanada yüksek öğrenim kurumuna iletildiğinden emin olurlar. Bu amaçla başvuru paketine eğer gerekiyorsa okul not sistemini ve öğrencinin okulundaki diğer öğrencilere kıyasla başarı seviyesini açıklayıcı yazılar eklenir.

Standard Testler: Kanada’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ispatlamak için merkezi olarak düzenlenen bazı testlere girmeleri istenir. Bu testler arasında TOEFL ve IELTS gibi uluslararası tanınan sınavların yanısıra CAEL ve CanTest gibi sadece Kanada’da geçerli olan testler bulunmaktadır. Bu testlerden istenilen minimum skorlar programdan programa farklılık gösterir.

Fransızca yeterlilik için Kanada’daki üniversitelerin öğrencilerden talep ettiği özel bir test sonucu bulunmamaktadır. Bu alanda Fransızca eğitim veren her okulun kendi belirlediği kriterler geçerlidir. Fransızca eğitim veren okulların başvuru koşullarında hangi testleri istedikleri ve zorunlu olan minimum test skorları belirtilir.

Standart testler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Standart Testler bölümümüze göz atınız.

Referans Mektupları: Referans mektupları Kanada’daki çoğu okul tarafından başvuru koşulları dahilinde istenilen belgeler arasındadır. Referans mektuplarının öğrencinin akademik, sosyal ya da çalışma ortamında iletişimde bulunduğu kişilerden alınması gerekmektedir. Bu kişiler öğretmenler olabileceği gibi öğrencinin okul arkadaşları, çalışma arkadaşları ya da öğrenci gönüllü programlara katıldıysa bu ortamlarda tanıdığı kişiler de olabilir.

Referans yazılarının:

 • Referansı veren kişinin öğrenci ile ilişkisinin detaylarını,
 • Öğrencinin başarıları ve güçlü taraflarını,
 • Başvuruda bulunulan okulun ve programın öğrencinin kariyer ve yaşam kalitesine neler katacağını,
 • Öğrencinin ilgili bölüme başvuruda bulunmasının ana nedenlerini içermesi beklenir.

Referans mektupları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen Kanadam.com eğitim danışmanlarımız ile irtibata geçiniz.

Niyet Mektubu: Niyet mektupları, programa başvuran diğer adaylar arasından öğrencinin sıyrılmasında önemli rol oynarlar. Bu mektuplar genel olarak öğrencinin neden Kanada’da eğitim almak istediği ve başvuruda bulunulan üniversitenin öğrencinin gelecekle ilgili beklentilerini nasıl karşılayacağı gibi açıklamalar içerir.

Kanada’daki bazı programlar niyet mektupları ile ilgili olarak herhangi bir kriter belirtmezlerken bazıları bu mektupta öğrencinin cevaplamasını istedikleri soruları başvuru koşulları arasında açıkça belirtirler. Kanadam.com eğitim danışmanlarımız niyet mektuplarının hazırlanması konusunda öğrencilerimize her türlü desteği vermektedirler.

Master (Yüksek Lisans) programları başvuru koşulları

Kanada’daki üniversitelerde master yapabilmeniz için 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmuş olmanız gerekmektedir. Ancak bu kriter yine üniversiteden üniversiteye, hatta programdan programa değişiklik gösterebilmektedir. Bazı master programlarında öğrencinin yeteri kadar iş tecrübesi varsa ya da öğrenci 4 yıllık bir üniversite yerine uluslararası geçerliliği olan CA (Chartered Accountant), CFA (Chartered Financial Analyst), vb.gibi dereceleri almışsa bunları üniversite eğitimi yerine saydırabilir. Bu kapsamda başvurulan bölümün kabul koşullarının iyi anlaşılması tavsiye edilir.

Genel Başvuru Evrakları

Not Dökümü (Transcript): Kanada’daki birçok üniversitenin kendi belirlediği minimum not ortalaması kriteri vardır. Master programına başvuruda bulunacak öğrencilerin belirtilen bu not ortalamasına sahip olmaları beklenir. Fakat bazı durumlarda öğrencinin not ortalaması istenilenin altında olsa bile eğer öğrencinin diğer nitelikleri iyi ise not ortalaması konusundaki sıkıntı kabul komitesi tarafından göz ardı edilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin başvuru paketi hazırlanırken diğer güçlü olduğu taraflarının çok profesyonel bir şekilde ön plana çıkarılması gerekir. Kanadam.com eğitim danışmanları bu konuda öğrencilerimize her türlü desteği göstermektedirler.

Diğer taraftan not sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebildiği için Kanadam.com eğitim danışmanları öğrencinin başarı seviyesinin doğru olarak Kanada yüksek öğrenim kurumuna iletilmesini sağlarlar. Bu amaçla başvuru paketine eğer gerekiyorsa okul not sistemini ve öğrencinin okulundaki diğer öğrencilere kıyasla başarı seviyesini açıklayıcı yazılar eklenmelidir.

Kanada’daki çoğu üniversite öğrencinin not döküm belgesinin direkt olarak üniversite yönetimi tarafından İngilizce olarak hazırlanmasını ve mühürlenmiş olarak kendilerine postalanmasını ister.

İngilizce Testler: Kanada’da master yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ispatlamak için merkezi olarak düzenlenen bazı testleri almaları istenir. Bu testler arasında TOEFL ve IELTS gibi uluslararası tanınan sınavların yanısıra CAEL ve CanTest gibi sadece Kanada’da geçerli olan testler bulunmaktadır. Çoğu zaman başvuruda bulunulan programın kabul koşulları ile paralel olarak öğrencilerin sayısal bilgilerini ya da kritik düşünce yeteneklerini ölçen GRE ve GMAT gibi testleri almaları da istenebilir. Bu testlerden istenilen minimum skorlar programdan programa farklılık göstermektedir. Standart testler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen “Standart Testler” bölümümüzü inceleyiniz.

İş Tecrübesi: Kanada’daki birçok okul başvuruda bulunulan program ile ilgili olmak kaydı ile öğrencinin belli bir süre iş tecrübesine sahip olmasını tercih ederler. Öğrencinin iş tecrübesi belgelenirken eğer mümkün ise iş verenden referans mektubu alınması ve öğrencinin yaptığı işleri detaylı bir şekilde anlatan profesyonel bir özgeçmiş (CV) hazırlanması tavsiye edilir. Kanada’daki standart CV formatı Türkiye’dekinden faklıdır. Kanadam.com eğitim danışmanları öğrencilerimize CV hazırlamaları konusunda yardımcı olmaktadırlar.

Referans Mektupları: Referans mektupları Kanada’daki çoğu okul tarafından başvuru koşulları dahilinde istenilen belgeler arasındadır. Referans mektuplarının öğrencinin akademik, sosyal ya da çalışma ortamında iletişimde bulunduğu kişilerden alınması gerekmektedir. Bu kişiler öğretmenler olabileceği gibi öğrencinin okul arkadaşları, çalışma arkadaşları ya da öğrenci gönüllü programlara katıldıysa bu ortamlarda tanıdığı kişiler de olabilir.

Referans yazılarının:

 • Referansı veren kişinin öğrenci ile ilişkisinin detaylarını,
 • Öğrencinin başarıları ve güçlü taraflarını,
 • Başvuruda bulunulan okulun ve programın öğrencinin kariyer ve yaşam kalitesine neler katacağını,
 • Öğrencinin ilgili bölüme başvuruda bulunmasının ana nedenlerini içermesi beklenir.

Referans mektupları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen Kanadam.com eğitim danışmanlarımız ile irtibata geçiniz.

Niyet Mektubu: Niyet mektupları, programa başvuran diğer adaylar arasından öğrencinin sıyrılmasında önemli rol oynarlar. Bu mektuplar genel olarak öğrencinin neden Kanada’da eğitim almak istediği ve başvuruda bulunulan üniversitenin öğrencinin gelecekle ilgili beklentilerini nasıl karşılayacağı gibi açıklamalar içerir.

Kanada’daki bazı programlar niyet mektupları ile ilgili olarak herhangi bir kriter belirtmezlerken bazıları bu mektupta öğrencinin cevaplamasını istedikleri soruları başvuru koşulları arasında açıkça belirtirler. Kanadam.com eğitim danışmanlarımız niyet mektuplarının hazırlanması konusunda öğrencilerimize her türlü desteği vermektedirler.

Doktora (PHD) programları başvuru koşulları

Kanada’da doktora (PhD) programları genelde araştırma odaklı programlardır ve süreleri 4 ila 7 yıl arasında değişir. Doktora programlarına katılan öğrencilerin çok kapsamlı ve uzun süren bir araştırma çalışması yapmaları istenir. Araştırma projeleri bireysel veya büyük projeler söz konusu olduğunda çoğu zaman takımlar halinde tamamlanır.

Kanada’da doktora yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki kabul koşullarını yerine getirmeleri beklenir:

 • Doktora konusu ile ilgili master derecesinin tamamlanmış olması
 • TOEFL, GRE, GMAT, IELTS tarzı standart testlerden istenilen puanların alınmış olması, ve
 • En az iki-üç akademik referans mektubu

Çoğu üniversitenin yıllık ya da dönemlik olmak üzere belirli sayıda doktora öğrencisi kontenjanı bulunmaktadır. Bu kontenjanlar ya üniversitenin ihtiyacı olan araştırma öğrencisi sayısına ya da mevcut projelerden bağımsız olarak üniversite yönetiminin önceden belirlediği sayıya göre açılmaktadırlar. Eğer üniversite, üzerinde çalıştığı mevcut bir proje için doktora seviyesinde araştırma öğrencisi arıyorsa, ilgili proje hakkında bilgi sahibi öğrencilerin doğal olarak bu doktora programına kabul şansları artar. Bu nedenle öğrencilerin, doktoralarını yapmak istedikleri konular ile ilgili olarak mevcut devam eden ya da başlayacak olan projeler hakkında araştırma yapmaları ve bu projeleri yürüten profesörler ile bağlantılarını geliştirmeleri tavsiye edilir. Kanadam.com, Kanada’da faaliyet gösteren bir şirket olmasının avantajını kullanarak öğrencilerine bu konuda her türlü desteği vermektedir.

Diğer taraftan Kanada’da özellikle mühendislik gibi teknik alanlardaki master öğrencilerinin doktora programlarına başladıktan sonra da aynı konuda araştırma projelerine devam etmeleri istenilebilir. Dolayısıyla Kanada’ya doktora başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin master araştırma konuları ile ilgili doktora programlarından kabul alma şansları daha fazladır.

Kanada’da doktora programlarına kabul edilen öğrencilere genelde burs verilir. Bu burslar araştırma asistanlığı, proje sponsorundan maaş, kredi, vs. şeklinde olabilir. Programın özelliğine göre doktora öğrencilerinden tez yazmaları, araştırma raporları hazırlamaları, hazırlanan raporları ya da tezleri yayınlamaları ve sunmaları, vs. istenebilir.